Wołtuszowa to już nieistniejąca wieś położona w pobliżu Rymanowa Zdroju. Po osadzie pozostały tylko miejsca po zagrodach i cerkwisko otoczone starodrzewem. W przeszłości Wołtuszową zamieszkiwaliŁemkowie. Wieś założono około 1470 roku na prawie wołoskim, w miejscu karczowanym. Wołtuszowa ciągnęła się w dolinie Taboru do jej zbiegu z Czarnym Potokiem.

Nazwy miejscowości brzmiały różnie. Pierwotnie nazywano ją Valthosłaava. Od 1515 roku jej nazwa brzmiała Wołtoszen.

We wsi znajdował folwark rodziny Potockich, a jej mieszkańcy pracowali w Zakładzie Kąpielowym w Rymanowie Zdroju i sprzedawali w miejscowości uzdrowiskowej swoje płody rolne.

Po zakończeniu II wojny światowej ludność łemkowską wywieziono do ZSRR. Domy w Wołtuszowej rozebrano. Drewniana cerkiew z XVIII wiekuprzetrwała do lat 50. XX wieku. W miejscu po greckokatolickiej świątyni umieszczono drewniane rzeźby przedstawiające Łemków.

Żródło: Internet