Park w Besku to pozostałość po nieistniejącym już dzisiaj kompleksie dworskim w tej miejscowości. Zabudowania dworskie oprócz parterowej oficyny z końca XVIII wieku i piętrowego, murowanego spichlerza zostały rozebrane w latach 50. XX wieku.

Do tej pory można zauważyć miejsce po fundamentach dworu. Resztki ogrodów zachowały się w granicach z 1852 roku, które wyznaczono od południowego-zachodu zachowanym odcinkiem kamiennego muru z wtopioną w niego kapliczką św. Floriana (kapliczka z zegarem słonecznym). W kierunku kościoła prowadzi jesionowa aleja.

Park dworski w Besku założono w I połowie XIX wieku. Zachowało się w nim kilkanaście okazów starodrzewu składającego się z jesionów, dębów i lip.

Żródło: Internet