Spalony w 1949 roku dwór w Klimkówce otaczał park z przełomu XIX i XX wieku, który zachował się do dziś wraz ze stawem usytuowanym w jego dolnej południowej części.Zarówno park jak i staw zostały uporządkowane i oczyszczone przez obecnych właścicieli, którzy stworzyli tutaj nowy dwór – hotel „Ostoia”. W parku można znaleźć kilka cennych okazów starodrzewu: lipy, dęby, buki i kasztanowce. Te ostatnie tworzą również aleję wzdłuż drogi nr 28.

Na podstawie: Polakowski S., „Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego”, Krosno 2012.

Źródło: Internet