Dnia 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej: „Ciebie za Patronkę moją i za Królowę państw moich dzisiaj obieram”.

W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi Królowej Polski. 26 sierpnia 1956 roku około miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

W trwającym wówczas Roku Maryjnym SS. Służebniczki ufundowały w Zboiskach figurę Matki Bożej Niepokalanej. Matka Filomena – Przełożona Generalna w piśmie z dnia 6 kwietnia 1957 r. wezwała Siostry do szczególnego zawierzenia Matce Bożej, jak pisała w swoim liście, by „było to przeżycie głębokie, jednoczące nas z naszą Królową i Matką”.  Miało się to dokonać uroczyście we wszystkich domach Zgromadzenia  SS. Służebniczek 5 maja 1957 r.

W kronikach Zgromadzenia znajdujemy informacje, że w Zboiskach Siostry dokonały uroczystego ślubowania i zawierzenia się Maryi przed figurą Matki Bożej Niepokalanej znajdującej się w zabytkowym parku.

Dnia 11 listopada 2016 r., w 60 rocznicę tego wydarzenia Ks. Arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski dokonał poświęcenia odnowionej przez SS. Służebniczki figury oraz nowej kapliczki Matki Bożej Niepokalanej na dawnym wzgórzu zamkowym.