Początek bierze na parkingu za leśniczówką, w odległości ok. 500 m od drogi głównej w kierunku Wołtuszowej.

Ścieżka wije się wśród lasów uzdrowiskowych. Łączna długość to 3,5 km. Różnica wzniesień wacha się od 380 m do 440 m n.p.m.

Podążając ścieżką można zwiedzić następujące, ciekawe przyrodniczo miejsca:

  • Punkt czynnej ochrony płazów
  • „Krokusową polanę”
  • Leśną Klasę Dydaktyczną

Położenie ścieżki z dala od miasta i ruchu ulicznego sprawia, że jest to miejsce bezpiecznego wypoczynku i relaksu. Ścieżka służy zdobyciu kondycji fizycznej i wiedzy ekologicznej.