Dawna greckokatolicka cerkiew w Sieniawie pod wezwaniem Narodzenia Matki Boskiej pełni obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.Cerkiew jest położona na cmentarzu grzebalnym w pobliżu jeziora. Otacza ją mur z kamienia łamanego.

Świątynię wybudowano w 1874 roku. Gruntowny remont przeprowadzono w 1972 roku. Jest to drewniany obiekt o konstrukcji zrębowej, usytuowany na kamiennym podmurowaniu. Świątynia jest trójdzielna. Jej prostokątne prezbiterium zwraca się w kierunku południowym. Od wschodu z prezbiterium łączy się prostokątna zakrystia. Nawa również ma kształt prostokąta. Jest też szersza niż prezbiterium. Od północy przylega do niej węższy, prawie kwadratowy babiniec z przedsionkiem od frontu. Nad babińcem wznosi się chór muzyczny z wybrzuszonym parapetem.

W tęczy można zobaczyć ludowy ruski krzyż procesyjny z XIX wieku. Stropy cerkwi są płaskie. Jej elewację frontową wieńczy ogzymsowany ścięty przyczółek. Pokryty blachą dach świątyni jest trójspadowy o jednej kalenicy, która ma sześcioboczną, pokrytą namiotowym dachem z krzyżem żelaznym z 1874 roku wieżyczkę na ażurową sygnaturkę.

Nad przedsionkiem wznosi się ośmioboczna wieżyczka z ośmioboczną kopułką, dwiema kondygnacjami gzymsów i baniastym hełmem.

Wewnątrz świątyni można zobaczyć resztki ikonostasu i trzy ołtarzyki z około 1900 roku, które sprowadzono z cerkwi w Daliowej; świecznik na paschał cynowy, niebieski ornat wykonany z kaniny roszowanej z XVIII wieku.

W pobliżu cerkwi stoi dzwonnica umiejscowiona w północnej części cmentarza. Wybudowano ją w 847 roku. Jest to obiekt murowany, potynkowany, dwukondygnacyjny, o kształcie kwadratu. Kondygnacje są oddzielone od siebie gzymsem. Górna kondygnacja posiada trzy arkady. Dach dzwonnicy jest namiotowy, mansardowy, kryty blachą, zwieńczony kulą i krzyżem.

 Na podstawie:Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F., „Katalog Zabytków Sztuki. Krosno, Dukla i okolice”, Warszawa 1977,

Mendelowski S., „Rymanów Zdrój”, Krosno 2006

Żródło: Internet