Jedyną pozostałością po dawnych łemkowskich mieszkańcach Puław jest cmentarz z wieloma starymi nagrobkami, które zostały wykonane z kamienia. Prawdopodobnie powstały one w ośrodku kamieniarskim w Klimkówce. Na cokołach umieszczano płyty albo podwójne krzyże charakterystyczne dla katolicyzmu obrządku wschodniego (podwójnie belkowane z Chrystusem lub podwójnie belkowane z ukośną poprzeczką). Cmentarz w części jest jeszcze ogrodzony murem z kamienia rzecznego. Nagrobki otaczają stare drzewa.

Na podstawie: J. Michalak  „Rymanów Zdrój i okolice”, Krosno

Żródło: Internet