ZBOISKA.PL

Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy
Zboiska 33
38-505 Bukowsko
t.stec@caritas.pl
zboiska.pl

tel. 783 827 287

Dyrektor Ośrodka
ks. Tomasz Stec